Kitüntetések

Dr. Ujvárosi Miklós emlékérem

1991-ben felmerült egy emlékérem alapításának a gondolata is. Ezt azok számára kívántuk a későbbiekben adományozni, akik követendő példát állítanak tagjaink elé, melyet őszinte szavazatával maga a tagság ítélne oda.
Kőrösmezei Dr. terveinek megvalósítása nem sokat váratott magára. Az érem elkészíttetésének gondját Dr. Szőke Lajos tagtársunk vállalta magára, az anyagiakat a tagság saját pénzéből fedezte.

Az emlékérem elkészítésével a Nyíregyházán élő Nagy Lajos szobrászművészt bíztuk meg. A 8,5 cm átmérőjű és 0,5 cm vastagságú bronzból készült – Dr. UJVÁROSI MIKLÓS EMLÉKÉREM 1913-1981 – feliratú emlékérmek végül díszdobozokban kerültek elhelyezésre. Az első adományozottak 1992-ben Dr. Pfeifer Dániel a fiatalon elhunyt Baranya megyei gyomos kollégánk posztumusz, és Dr. Horváth Károly a gyomismereti tanfolyamok vezetője lettek.

Az emlékérmet minden évben egy szakember kapja meg, aki hosszú szívós munkájával bizonyítja, hogy az alapítás szelleméhez méltón kiemelkedő munkát végez. A kitüntetést mindig az adott időszak vezetése ítéli oda. Az odaítélést megelőzően egyeztetés van a gyomirtás területén működő többi szervezettel, így a MAE szakmai képviseletével is. Az egyeztetett vélemények után a kitüntetett az emlékérmet a legfelsőbb szintű növényvédelmi tanácskozáson kapja meg.

Dr. Hunyadi Károly emlékérem

A szakmai munkát elismerő kitüntetéseket, okleveleket általában az idősebb korban ítélik oda. A fiatal generáció munkásságának elismerésére nem sok lehetőség adódik. A korán elhunyt Dr. Hunyadi Károly barátunk fiatalon, nagy szorgalommal és akarással kezdte pályafutását. Vele kapcsolatban igaznak bizonyult az a mondás, mely szerint „a jövő a jelenből és a múltból építkezik”, hiszen munkássága révén hamar példaképe lett a fiatal herbológus nemzedéknek. Ez az alkotó munkaerő támogatásra érdemes. Ezt a tüzet és lendületet, az új ismeretekre való törekvést szeretnénk erkölcsileg is támogatni azokban a fiatalokban, akik ambíciót éreznek a munkájuk területén, és erről már tanúbizonyságot is tettek. A fiataloknak jó iránytű az értékek ismerete.

Azoknak tehát, akik már ráéreztek a „gyökerekre” – és a szakmában is kiválót alkottak-, alapította meg Dr. Tarjányi József kollégánk és barátunk a Dr. Hunyadi Károly ifjúsági emlékérmet (7. ábra). A megvalósítással kapcsolatos összes kiadást saját anyagi javaiból fedezte. A tagság Hortobágy-Mátán szavazással egyetértett az ő javaslatával, és elfogadta az ott bemutatott dombormű kisméretű változatát emlékéremként azzal, hogy a szakterület erre legalkalmasabb fiataljai közül évente egy személy díjazható. Az alapító az érem évenkénti odaítélésének jogával a tagságot hatalmazta fel. Az érem, a Marosvásárhelyen élő, Erdély és Magyarország számos köztéri szobrát megalkotó Hunyadi László szobrászművész munkája. Az előlapon látható a korán elhunyt professzor arcmása, és a körirat: DR. HUNYADI KÁROLY 1945-1998. Tisztelt és szeretett tagtársunknak, többünk kollégájának, és fiatal tagtársaink tanárának, sokirányú munkássága közül, a tarackbúza biológiájának a tisztázására utal a hátlapra megmintázott növény. A körirat a következő: bal oldal: AGROPYRON REPENS, jobb oldal: IFJUSÁGI EMLÉKÉREM. Az érme közepére a kitüntetett személy neve és az adományozás évszáma kerül bevésésre.

Arany Sziklevél jelvény

1998-ban címerünk jelvényének arany kitűző változata is elkészült. Az Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. – bürök gémorr sziklevelét ábrázoló „Arany Sziklevél” jelvényt (5. ábra) Tóth Ádám készíttette el a budapesti GHIBERTI Kkt. ékszerkészítő és javító céggel. A jelvény szabadon megvásárolható, illetve minden évben a kiemelkedő munkát végzők számára az alapítvány is adományozhatja. A vásárlási szándékot az alapítvány titkárának kell bejelenteni.