Bejegyzések

RÖVID MEGEMLÉKEZÉS DR. UJVÁROSI MIKLÓS HALÁLÁNAK 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Közzétéve: július 1, 2021

MOLNÁR JÁNOS; NÖVÉNYVÉDELEM 2021, 82 [N. S. 57]: 5.

Dr. Ujvárosi Miklós (1913–1981), a magyar gyomismereti és gyomszabályozási szakemberek iskolateremtő tanítómestere sajnos immár negyven éve nincs közöttünk. Tanítványaiként szakmai szellemiségéhez hűek maradtunk és azt tovább visszük. Miklós bácsi négy országos gyomismereti tanfolyamot vezetett. E kollégák a megyei növényvédő állomások elismert és megbecsült gyomos szakembereivé váltak.
Jómagam a MÉM Növény- és Talajvédelmi Központban, Budapesten fiatalként felkérést kaptam a megyei gyomos kollégákat irányító egyik koordinátori állás elvállalására. A negyedik gyomos tanfolyam záró bankettünkön felmerült
bennünk, hogy a csapatunkat a jövőben is együtt kellene tartani. A csoporttársak felkérése alapján megkerestem dr. Kádár Aurélt ezzel az ötlettel. Majd Tengelicen megalakítottuk a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaságot, aminek elnökévé dr. Kádár Aurélt, titkárává pedig engem választottak. Megtisztelő megbízatásomat az első 5 évben láttam el, amikor kialakult az évenkénti rendszeres találkozók most is közmegelégedésre működő gyakorlata.
2021-ben immár a 38. éves találkozóját tartotta meg a Dr. Ujvárosi Miklós Gyommentes Környezetért Alapítvány, ami a jelen körülményekhez igazodva, az előírásoknak megfelelően, online módon történt meg. A programokat és az előadásokat is lásd az időközben megújult honlapunkon: https://ujvarositarsasag.hu/.
Miklós bácsi legfontosabb szakmai hagyatékának folytatásaként immár 1985 óta rendszeresen az egykori munkatársak és hallgatók közül kerültek ki az V–XII. gyomismereti tanfolyamok vezetői. A tanfolyamokon végzettek többsége idővel a versenyszférában találta meg a számítását, ezért is volt szükség az újabb és újabb tanfolyamokra.
Dr. Ujvárosi Miklós által megkezdett országos szántóföldi gyomfelvételezések az általa kijelölt településhatáron, valamennyi jelentős talajtípuson időről időre megtörténtek. Az eddigi öt felvételezés eredményeként a hazai gyomfl órára jó rálátással rendelkezünk. Jelenleg a hatodik országos szántóföldi gyomfelvételezés adatainak feldolgozása zajlik. Reményeink szerint rövidesen színvonalas kiadvánnyal gazdagodunk.
Miklós bácsi iskolateremtő munkássága által inspirált társaság nyitottságát jellemzi az is, hogy a környező országok gyomismereti szakembereit is bevonja a társaság tevékenységébe, valamint szakmai anyagokkal és további információkkal ellátja őket, illetve támogatja a szakmai kapcsolattartást.
A Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért kuratóriumának felkérése alapján összegyűjtöttem Dr. Ujvárosi Miklós iskolateremtő munkásságának elérhető, 50 tételből álló dokumentumait és azokat átadtam a Növényvédelmi Múzeumba, Velencén (https://hwrs.hu/wp-content/uploads/2020/09/Gyomkutatas_2020_1_web.pdf). Így teljesült, hogy Dr. Ujvárosi Miklós a munkássága alapján foglalja el megillető helyét a múzeumban.
A gyűjtésem eredményeképpen készült – az előző bekezdésben említett – szakcikkemben az összegyűjtött szakmai anyagok bemutatásán túlmenően olvashatók információk Miklós bácsi születésének/halálának évfordulójával kapcsolatos, fontosabb megemlékezésekről, valamint a tanítványainak lényegesebb szakmai tevékenységeiről is.
Végezetül szükséges megemlíteni, hogy az időközben elhunyt kollégákról tisztelettel megemlékezünk a szokásos éves találkozónk elején a
Növényvédelem, illetve a Magyar Gyomkutatás és Technológia folyóiratban részletesen publikált méltatásuk rövid ismertetésével.
Örülök annak, hogy a gyomos társaságunk közel negyven éve a fiatalok bevonásával, a nemzedékváltással is foglalkozik. Ehhez kívánok sok erőt és jó egészséget a Dr. Ujvárosi Miklós példamutató tevékenysége következtében létrejött gyomos iskolában tevékenykedő minden kedves kollégának!

Kategória: Hírek